Rólunk

A négy kisebb holtágat magábafoglaló, egymás között csatornákkal összekapcsolt, összefüggő holtágrendszer - mely a 19. század végén alakult ki - a Hármas-Körös jobb parti ármentesített területén helyezkedik el. Közigazgatásilag a békés megyei Gyomaendrőd városhoz tartozik, annak "Endrődi üdülőterület" elnevezésű részén található. A négy holtág teljes hossza 6,2 km, átlagos szélességük 32 és 70 m közötti területük rendre 5, 15, 9 és 10 ha, összesítve 39 ha, átlagos vízmélységük 1,7 - 2,5 m víztérfogatuk 780 ezer m3. A tulajdonos és kezelő Gyomaendrőd város Önkormányzata, a halászati jogot a Kecskészugi Tájvédelmi és Horgász Egyesület, a Bónomzug Vizéért Egyesület, a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület gyakorolja, a hozzájuk tartozó holtágakon. A Kecskészugi Holt-Körös feliszapoltsága jelentős, a többi holtágé csekély, növényzettel való benőttségük közepes mértékű. Vízminőségük megfelelő. A Hármas-Körös vize legfelső holtágnak, vagyis a Templomzugi-Holt-Körösnek a felső végénél lévő szivornyán keresztül jut a holtágrendszerbe. A vízpótlás, megcsapolás útján holtágról-holtágra lefelé haladva történik. Leüríthető a Peresi Holt-Körös felé gravitációsan vagy a Sóczózugi Holt-Körösből szivattyúsan. Funkciói: belvíztározás, helyi célú öntözővíz-tározás, halászat, horgászat is, de elsősorban a jóléti hasznosítás, az üdülési célú igénybevétel a jelentős. A holtág-rendszer környezete teljesen antropogén hatás alatt áll, a terület körbeépített, felparcellázott, természeti szempontból különleges értékei nincsenek. A Templomzugi holtágon közkedvelt strand létesült. Tájképi szempontból a holtágak fontosak. Távlati fejlesztésük során elsősorban az üdülőterületi hasznosítás érdemel támogatást. Ennek érdekében az üdülőterület infrastrukturális ellátását kell fejleszteni, valamint az iszap eltávolítását kell megvalósítani.

Az Egyesület céljai a következők:

  • A gyomaendrődi Bónom-zugi holtág üdülési és horgászati lehetőségeinek javítása, az ezzel kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása.
  • A holtág természetes környezetének védelme, ápolása, a vízterület megóvása.
  • A holtág menti zártkert- és üdülőtulajdonos tagok érdekeinek védelme.
  • Együttműködés a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási szervezetekkel.
  • Tevékeny fellépés az orvhalászat, orvvadászat és természetkárosítás ellen, valamint a tagság nyugalmát megzavarókkal szemben.
  • Közreműködés az üdülőövezet fejlesztésében, ennek érdekében együttműködni a helyi önkormányzatokkal.
  • A holtág környezetében az infrastrukturális feltételek folyamatos javítása, fejlesztési forráskeresés, értéknövelő közcélú beruházások megvalósítása.
  • Az egyesület összes bevételének egyesületi célra történő hasznosítása.
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története
Egyesületünk története