Tájékoztatás!

A Bónom-zug Vizéért Egyesület bejelenti, hogy 2023. november 07.-én a Bónom-zugi holtágba telepített 1.000,- kg. Ponty II. nyaras, 530,- kg. Süllő II. nyaras és 160,- kg. Keszeg II. nyaras halak az ÁPFE-V/4/2702-98/2023. számon megkötött támogatási szerződés alapján kerültek telepítésére, és nettó 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegben a MOHOSZ támogatta!

Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.