Haltelepítés 2020.10.12-én

A Bónomzug Vizéért Egyesület vezetősége tájékoztatja az egyesület tagságát, hogy az éves haltelepítési tervének

megfelelően 2020.10.12-én, az egyesület kezelésében lévő Bónomzugi Holtág vizébe, az Ecsegfalvi Halgazdaság

5 sz. tavából 3193 kg 2,5 kg átlagsúlyú háromnyaras fogható pontyot vett át, és telepített.

A halátvételről, és a vízbeengedésről készített fotókat csatoljuk.

A telepítést jelenlétükkel megtisztelték:                                         Fazekes László elnök, felügyelő bizottság

                                                                                                       Hajdú János tag, felügyelő bizottság

                                                                                                       Barna Zsolt tag, felügyelő bizottság

                                                                                                      Gellai Gergely vezetőségi tag, halőrzésért felelős

                                                                                                      Varga László tag, fegyelmi bizottság

Eredményes horgászatot kívánva, a nevezettek részvételét megköszöni:

                                                 

                                            Bíró László vezetőségi tag,                Nátor István elnökhelyettes,

                                                 halasításért felelős                           mb. halasításért felelős